• Klachtenreglement

  Heb je een klacht?

  Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je

  ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de

  zorgboerderij.

  Wat te doen bij een klacht:

  1. Bespreek de klacht met de zorgboer en/of zorgboerin op een rustig tijdstip.

  Helpt dit niet?

  1. Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders

  of vertegenwoordigers mee.

  Helpt dit niet?

  1. Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij.

  Helpt dit allemaal niet?

  1. Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:

  – Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die

  je helpt bij het maken van de brief;

  – De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht

  indient;

  – Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;

  – De reden waarom je hier een klacht over hebt;

  – Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

  – Stuur je brief naar:

  Klachtencommissie Landbouw en zorg

  p/a Verenigde Zorgboeren

  Churchillstraat 35

   3772 KV Barneveld

  De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of

  dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de

  zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft

  dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

  Wil je meer informatie?

  Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de

  landelijke klachtencommissie werkt.