De boerderij

.Onze boerderij bevindt zich in Holsloot, een dorpje met ongeveer 210 inwoners. Hij is in 1910 gebouwd als ontginningsboerderij. Tegenover de boerderij, aan de overkant van het kanaal was alles toen heide. Deze heide werd ontgind en alles werd grasland voor de koeien.
Het is een Hallenhuisboerderij waarvan het skelet bestaat uit houten gebinten. Bij de boerderij hoort ook het "Tolhuis". De weg die voor onze boerderij loopt was vroeger een tolweg. Toen de tolheffing werd opgeheven kocht de boer dit huisje er bij en gebruikte dat als varkensstal. In de tweede wereldoorlog hebben er mensen gewoond en daarna werd het weer stal. Het Tolhuis is intussen een bouwval en niet voor bewoning geschikt. Het is momenteel werkplaats.

Tijdens de oorlog werden schepen die hier aangemeerd lagen en een duitse vlag voerden beschoten door engelse vliegtuigen. Hierbij is ook onze boerderij geraakt. Je ziet de kogelgaten nog zitten in de gevel.

We hebben 5000 m2 weiland welke de laatste jaren is "verwaarloosd", het is niet gemaaid en niet bemest. Hierdoor is het weiland verschraald, wat heel goed is geweest voor de natuur. We proberen het weiland een natuurweiland te laten zijn met op verschillende plekken ruimte voor een moestuin, bloementuin, plaatsen voor insecten en veel fruitbomen. Het overige deel is puur natuur. We zijn bezig een paddenpoel aan te leggen en een "slangenhoop" waar ringslangen hun eieren kunnen leggen.

Doordat Holsloot aan de rand van de Hondsrug ligt is het weiland niet geheel plat. De oostkant ligt wat hoger dan de westkant en dat heeft invloed op de vochtigheid van de grond. Je ziet dat aan de vegetatie die er groeit. De natuurweide groeit en ontwikkelt zich elk jaar verder.
Op de boerderij houden we vier varkens die een riant eigen terrein hebben Dit zijn "opvangvarkens" en mogen hier oud worden. En we hebben natuurlijk scharrelkippen die vrij rondlopen!
Als je 's-avonds bij de vuurplaats zit kan je diverse soorten vleermuizen zien vliegen. Ook zie je hier regelmatig ooievaars. In de stal zit regelmatig een kerkuil hoog op een balk. We verzamelen de uileballen zodat kinderen die kunnen uitpluizen om te zien wat de uil gegeten heeft. Boerenzwaluwen nestelen in de varkensstal.
Overal in de boerderij zie je nog dingen van "hoe het ooit was": Giergoten, voerdertroggen, en totaal verweerde steunbalken met drinkautomaat die zó zijn afgesleten door de koeien die er telkens tegenaan schuurden dat ze intussen vervangen zijn. Het is een boerderij met geschiedenis en die geschiedenis is nog zichtbaar.

De hooischuur

Weiland in de lente

De vuurplaats

De stal waarin de kippen en de varkens wonen.

De kippenren

Achter ons weiland ligt een bosje. De wildcamera heeft deze ree gevangen. Geluid aan voor het ultieme "zenmoment"