Voor wie is de dagbesteding geschikt?

In- en exclusiecriteria


De dagbesteding is kleinschalig en de begeleiding wordt gegeven door twee vaste personen. We denken daarom dat De Distelweide met name geschikt is voor (jong) volwassenen die niet goed gedijen in een grote groep zoals mensen met een vorm van autisme en/of een verstandelijke beperking. Uiteraard staan we open voor mensen die om een andere reden dagbesteding nodig hebben. We zullen dan in een kennismakingsgesprek en eventueel een dagje meedraaien beoordelen of De Distelweide een geschikte plek is.

In- en exclusiecriteria

.

Inclusiecriteria

De Distelweide staat open voor dagbesteding aan mensen die:

  • Licht verstandelijk beperkt zijn
  • Stoornis in het autistisch spectrum hebben
  • Niet Aangeboren Hersenafwijking hebben
  • Beginnend dementerend zijn
  • Burn-out hebben

Exclusiecriteria

De Distelweide is niet geschikt voor deelnemers met:

• complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);

• totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;

• wegloopgedrag;
• vertonen van suïcidaal gedrag;
• actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
• agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
• het verlenen van onvrijwillige zorg