.

Gedoe met vogels


De volgende morgen lag ze dood in de ren. Dat kan gebeuren maar ik had er wel 20 Euro voor betaald. Gelukkg mogen we een nieuwe halen.
Toen ik naar het weiland liep hoorde ik een vogel krijsen in de coniferen. Ik hoorde dat geluid al de hele dag. ...Toen ik er naar toe liep zat er een jonge Vlaamse Gaai op de grond met daarnaast de Gastkat.
Het beestje kon nog niet vliegen en ik heb hem opgepakt. Tja wat nu? Het kuiken zat te krijsen met open bek en had duidelijk honger. Dan maar in een bench zetten en op internet opzoeken wat een Gaai eet. Wat moet, dat moet...
Ik besloot eerst wat wormen te spitten om de eerste honger te stillen en toen ik bij de mesthoop kwam hoorde ik nóg een jong In de coniferen. Ik keek rond en zag toen een volwassen Gaai vliegen. Ik besloot het jong terug te zetten.
De volgende avond zag ik een jonge Vlaamse gaai op een coniferentak, vijftig cm boven de grond met de gastkat er naast. Ik heb poes naar bnnen gejaagd met het idee dat ik vandaag wel een dood kuiken op de Deel zou vinden maar dat is niet gebeurd.
Kennelijk is dit de normale gang van zaken. In Almere hadden we elk jaar een merelnest en de jonkies verlieten het nest al voor ze konden vliegen. Ze verbleven dan enige dagen op de grond tussen de struiken en werden gevoerd door de ouders. Ze werden allemaal gepakt door katten.
De natuur zit raar in elkaar maar ik hoop dat mijn Vlaamse Gaai het wél redt...